Нормативні документи на 2017-2018 н.р.

СТАТУТ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ


Державні стандарти

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Навчальні плани

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року«Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

Наказ МОН України від 07 серпня 2015 № 855«Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

для 1-4 класів– за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011№ 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460

для 5-8-х класів– за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012№ 409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014№ 664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 № 1465 та від 07.08. 2015р. № 855

для 9-х класів– за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004№ 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009№66,із змінами згідно з наказом МОН України та від 07.08. 2015р. № 855

Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012"Про затвердження Типових навчальних планівзагальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступенюз поглибленим вивченням окремих предметів"(для 9 класів)

для 10-11-х класів– за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010№ 834, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014№ 657та від 07.08. 2015р. № 855

ВСІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460«Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»(стосовно викладання інформатики).

Наказ МОН України від 12.12.2014 № 1465«Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»(стосовно математики, 7 клас).

Наказ МОН від 07.08. 2015р. №855«Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»(стосовно викладання іноземних мов).

Наказ міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №518«Про внесення зміни до деяких наказів»(стосовно викладання зарубіжної літератури)

Наказ МОН України від 29.05.2014№ 657«Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»(стосовно предмету «Захист Вітчизни»).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312«Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732«Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ».


Викладання навчальних предметів

Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року"Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році"

Лист МОН від 17.08.2016 №1/9-434"Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"


Початкова школа

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948«Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році;

Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 рокуПро затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Основна, старша школа

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-11 КЛАСІВ

Наказ МОН від 14.07.2016 №826«Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році;

Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651«Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»(5-8 класи)

Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»(9-11 класи)


Ведення документації

Наказ МОН від 03.06.2008 №_496"Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 08.04.2015 № 412«Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000«Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»,відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.

Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури(Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).


Навчальні кабінети

Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року"Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114"Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423"Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".

Наказ МОН від 22.06.2016 №704"Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"


Робота з обдарованими учнями

Наказ МОН від 19.08.2016 №1006 "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році"


Виховання

Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

Наказ МОНвід 07 вересня 2000 № 439«Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828“Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року"Про національно-патріотичне виховання в системі освіти"

Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-385«Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку»

Нормативно-правова база загальної середньої освіти

Президент України

Укази

від 25.06.2013 №344/2013 Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Верховна Рада України

Закони України

від23.05.1991 №1060-XII Про освіту
від13.05.1999 №651-XIV Про загальну середню освіту

Кабінет Міністрів України

Постанови

від06.08.2014 №385 Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
від 18.09.2013 №689 Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня
від21.08.2013 №607 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
від 20.04.2011 №462 Про затвердження Державногостандарту початкової загальної освіти
від27.08.2010 №778 Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
від27.08.2010 №777 Про затвердження Положення про освітній округ
від 01.06.2010 N521 Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
від 05.10.2009 №1121 Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
від12.03.2003 №306 Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"
від16.01.2003 №31 Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус"
від 12.04.2000 №646 Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
від05.04.1994 №228 Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

Міністерство освіти і науки України

Накази

2015 рік
від16.09.2015 №940 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системізагальної середньої освітиу 2015/2016 навчальному році
від 30.07.2015 №826 Про внесення змін до навчальної програми "Захист Вітчизни" для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів
від 28.04.2015 №474 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2014 року №33
від 09.04.2015 №416 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 №778
від17.03.2015 №306 Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
від 20.02.2015 №192 Про проведеннядержавної підсумкової атестаціїучнів (вихованців) у системізагальної середньої освіти у2014/2015 навчальному році
від 03.02.2015 №89 Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів
від 06.01.2015 №5 Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів
від 06.01.2015 №2 Щодо заходів безпеки у навчальних закладах
2014 рік
від 30.12.2014 №1547 Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
від 07.08.2014 №910 Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420 "Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу"
від 04.11.2013 №1550 Про затвердження плану заходівщодо реалізації Концепції профільногонавчання у старшій школі
від 21.10.2013 №1456 Про затвердження Концепціїпрофільного навчання у старшій школі
від 21.08.2013 №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
від 17.06.2013 №772 Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів
від 17.03.2013 №186 Про внесення змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення У навчанні"
від14.12.2012 №1423 Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
від 06.06.2012 №664 Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
від 09.12.2009 №1114 Про затвердженняПримірного Положенняпро навчальний кабінетз основ здоров’я загальноосвітніхнавчальних закладів
від20.07.2009 №518/674 Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
від 02.06.2004 №440 Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (ради) загальноосвітньогонавчального закладу
від19.06.2003 №389 Про затвердження Інструкції про порядокконкурсного приймання дітей (учнів, вихованців)до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованихшкіл (шкіл-інтернатів)
від20.12.2002 №732 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
від 20.02.2002 №128 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільнихнавчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класівспеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), групподовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченніокремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Листи

2015 рік
від 16.10.2015 №2/2-13-2075-15 Щодо програм зовнішнього незалежного оцінювання
від 15.09.2015 №1/9-438 Щодо дистанційної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
від 24.07.2015 №1/9-354 Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році
від 26.06.2015 №1/9-305 Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році
від 05.06.2015 №1/9-280 Про організацію навчально-виховногопроцесу для учнів з особливими освітнімипотребами загальноосвітніх навчальнихзакладів у 2015/2016 навчальному році
від 28.05.2015 № 1/9-266 Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул
від 22.05.2015 № 1/9-253 Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні планизагальноосвітніх навчальних закладів
від 20.05.2015 № 1/9-249 Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році
від 19.05.2015 №2/4-14-992-15 Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах за науково-педагогічним проектом "Інтелект України" у 2015-2016 навчальному році
від 15.05.2015 №1/9-246 Щодо державної підсумкової атестації з української мови для учнів, у яких були анульовані релультати ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури
від 29.04.2015 №1/9-221 Щодо надання роз’яснення
від 22.04.2015 №1/9-209 Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту
від 13.03.2015 №1/9-125 Щодо організованого та безпечного проведення весняних шкільних канікул
від 25.02.2015 №1/9-93 Щодо прийому на екстернатну форму навчання
від 23.02.2015 №1/9-89 Щодо окремих питань проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році
від 14.02.2015 №1/9-71 Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу
від 29.01.2015 №1/9-41 Щодо харчування дітей, які потерпіли в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС
від 22.01.2015 №1/9-26 Щодо використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
від 20.01.2015 №1/9-21 Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році
2014 рік
від 14.10.2014 №1/9-535 Щодо організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях
від 19.09.2014 №1/9-477 Щодо внесення змін до постановиКабінету Міністрів Українивід 22 листопада 2004 р. №1591
від05.09.2014 №1/9-446 Про функціонування груп продовженого дняу загальноосвітніх навчальних закладах
від 20.08.2014 №2/2-14-1341-14 Щодо змін у Типових навчальних планах для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин
від 19.08.2014 №1/9-419 Щодо проведення уроків тавиховних заходів з питаньпротимінної безпеки населення тадітей у загальноосвітніх навчальнихзакладах
від 13.08.2014 №1/9-414 Про забезпечення безперешкодногодоступу до навчальних закладів
від 13.08.2014 №1/9-412 Про проведення Уроків мужності
від 13.08.2014 №1/9-411 Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах
від 01.08.2014 №1/9-388 Про проведення Першого урокуу 2014/2015 н.р.
від 30.07.2014 №1/9-385 Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації
від 25.07.2014 №1/9-376 Про методичні рекомендації з питаньорганізації виховної роботи унавчальних закладах у 2014/2015навчальному році
від 25.07.2014 №1/9-374 Стан та особливості діяльностіпсихологічної служби системи освітиу 2014-2015 навчальному році
від 18.07.2014 №1/9-366 Про зарахування учнів до загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
від 01.07.2014 №1/9-343 Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі
від 03.06.2014 №1/9-282 Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов
від 23.05.2014 №1/9-263 Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню освіту
від07.05.2014 №1/9-239 Про вивчення російської мови
від 06.05.2014 №1/9-237 Щодо неприпустимості використання матеріально-технічної бази навчальних закладів для заходів, не пов'язаних з навчлаьно-виховним процесом
від 30.04.2014 №1/9-229 Деякі питання видачі документів про базову або повну загальну середню освіту громадянам України, іноземцям, особам без громадянства
від 18.04.2014 №1/9-209 Щодо використання робочих зошитів у початковій школі
від 02.04.2014 №1/9-186 Щодо навчання дітей військовослужбовців,які переїхали з Автономної Республіки Кримта м. Севастополя на постійне місце проживаннядо інших населених пунктів України
від 26.03.2014 №1/9-176 Про електронні версії збірників завдань для державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
від 24.03.2014 №1/9-171 Щодо зарахування учнів та вихованців,батьки яких змінюють місце проживання,до навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році
від 24.03.2014 №1/9-170 Щодо зменшення кількостіперевірок навчальних закладів
від 20.03.2014 №1/9-158 Про проведення державної підсумкової атестації
від 14.02.2014 №1/9-115 Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році
від 28.01.2014 №1/9-74 Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
від 28.01.2014 №1/9-72 Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань
від 29.11.2013 №1655 Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року N 1239
від 01.02.2012 №1/9-72 Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»
від 09.10.2002 №1/9-444 Щодо поділу класів на групи при здійсненні допризовної підготовки учнів-юнаків та медично-санітарної підготовки учениць

Київська обласна державна адміністрація

Розпорядження

від 08.06.2015 №195 Про заходи щодо підготовки та організованого початку2015/2016 навчального року в Київській області

Департамент освіти і науки України

Накази

від 08.10.2015 №282 Про початок опалювального сезонуу навчальних закладах Київської області
від 15.06.2015 №181 Про підготовку та організованийпочаток 2015/2016 навчального року
від 06.03.2015 №69/8 Про створення пунктів проведення державної підсумкової атестації з української мови та зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури в Київській області у 2015 році
від 16.03.2015 №84 Про закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області
від 14.11.2014 №312 Про стан організації харчуванняу навчальних закладахКиївської області у 2014 році

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 2016-17 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 274

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.